Valion aineistopankin käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Valio Oy:n (jäljempänä Valio) tarjoamaa aineistopankkipalvelua (jäljempänä aineistopankki). Aineistopankki sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia. Nämä ehdot koskevat avoimen aineistopankin käyttöä ja sinne rekisteröitymistä.

Valion aineistopankki tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää aineistopankissa olevia Valion kuvia ja tavaramerkkejä (jäljempänä kuvamateriaali) Valion tuotteiden markkinoinnissa, mainonnassa, ilmoituksissa sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Valion liiketoimintaan. Tällöin käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Valion rekisteröimiä tavaramerkkejä, liikemerkkiä eikä muita Valion branditunnuksia.

Osa aineistopankin kuvamateriaalista on käytettävissä ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa. Aineistopankin laajempi käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja / tai oikeushenkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja / tai oikeushenkilölle. Käyttäjä on velvollinen ennen aineistopankkiin rekisteröitymistä antamaan Valiolle tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta Valiolle viivytyksettä

Valiolla on oikeus kieltää aineistopankin käyttö ja peruuttaa kuvamateriaalin laajempi käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttäjälle. Valiolla on myös oikeus käyttää käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään ja sitoutuu suojaamaan aineistopalvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden yksityisyyttä henkilötietolaissa vaadittavalla tavalla. Valiolla on oikeus muuttaa aineistopankkia, sen sisältöä, saatavilla oloa, ehtoja ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että aineistopankin käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Valio ei takaa, että aineistopankki on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. Valio ei myöskään takaa, että kuvamateriaali vastaa käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu kuvamateriaalin lataamisesta aineistopankista.

Valio ei vastaa välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) aineistopankin tai kuvamateriaalin käytöstä; (b) siitä, että aineistopankin tai kuvamateriaalin käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että aineistopankki tai kuvamateriaali on virheellinen.

Aineistopalvelun käyttäjä hyväksyy samalla nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjällä on kysyttävää näistä käyttöehdoista, lisätietoja saa sähköpostitse aineistopankki@valio.fi.

Näihin käyttöehtoihin sekä käyttäjän ja Valion väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.